Žákovská knížka


Rodiče žáků 1. i 2. stupně mají možnost prostudovat si známky svých dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky, do které jsou jednotlivé známky průběžně zapisovány a aktualizovány. Elektronickou žákovskou knížku lze také využít např. ke komunikaci s vyučujícími.

Nové přihlašovací údaje získají rodiče od třídních učitelů.ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - zde