ZŠ Vybíralova

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 9

Školní metodik prevence


Školní metodik prevence:


Mgr. Jitka Bezděkovská
tel. 733 695 402
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Primární prevence je souborem opatření a intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho dalšímu růstu, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.

Základním principem prevence u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a podpora rozvoje integrované osobnosti.

Aktivity se uskutečňují na základě písemně zpracovaného Preventivního programu školy.

 

Jednotlivé oblasti rizikového chování:

  • Šikana a extrémní projevy agrese
  • Záškoláctví
  • Rasismus, xenofobie
  • Prevence v adiktologii (závislosti různého druhu, např. alkohol, drogy, gamblerství, netolismus – závislost zejména na internetu, sociálních sítích, mobilech)
  • Spektrum poruch příjmu potravy (např. přejídání, bulimie, anorexie atd.)
  • Negativní působení sekt
  • Sexuální rizikové chování
  • Extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN (syndromem týraného a zanedbávaného dítěte)

 

 

Preventivní program školy na rok 2018/2019