ZŠ Vybíralova

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 9

Formuláře ke staženíVeškeré následující formuláře jsou k dispozici též v podatelně školy, tj. ve vrátnici C u paní Kleinerové.


ŠKOLA


Žádost o uvolnění žáka ze školní docházky - zde

Žádost o přeložení dítěte z/na ZŠ Vybíralova - zde

Žádost o přeložení dítěte do jiné třídy / skupiny - zde

Žádost o prodloužení školní docházky - zde

Potvrzení o návštěvě školy / o studiu - zde

Žádost o uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova - zde

Žádost o slovní hodnocení žáka - zde

Žádost o individuální vzdělávací plán - zde

Žádost o vrácení platby - zdeŠKOLNÍ DRUŽINA

Žádost o navrácení školného za školní družinu - zde

Lístek na uvolnění žáka ze školní družiny - zde

Zápisní lístek do školní družiny - zde

Odhlášení žáka ze školní družiny - zdeŠKOLY V PŘÍRODĚ A LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Přihláška dítěte do školy v přírodě - zde

Důležité informace a prohlášení rodičů - zde

Bezinfekčnost - zde

Posudek o zdravotní způsobilosti - zdePRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Zápisový list - zde

Žádost o odklad povinné školní docházky - zde

Doporučující posouzení způsobilosti - zde